Aprendre amb les mans
MANUALS: 📕 WINDOWS 📕 CHROME 📕 LINKAT
Equipament Entorn de programació web
(funciona amb tots els Sistemes Operatius)
Entorn de programació descarregable mòbil Drivers
(consultar manuals)
Android iOS
Blue Bot   App BlueBot
App Blue's blocs
App BlueBot
App Blue's blocs
 
Tale bot pro        
Code&Go Mouse        
mTiny Discover Kit        
Codey Rocky mblock App mblock App mblock mlink
Edison V2.0 Edblocks
EdScratch
EdPy
     
Dash makewonder Blockly
Wonder
Path
Go
Xylo
Blockly
Wonder
Path
Go
Xylo
 
Robot mBot 2 mblock     mlink
Lego SPIKE Essential Lego       
Lego SPIKE Prime Lego       
Micro:bit Makecode      
Shield micro:bit Makecode      
Smart Cute Bot Makecode      
Wappsto:bit Makecode App Wappsto App Wappsto  
Placa ED1 Microblocks     CP210x (Windows)
Keyestudio UNO R3 Arduino Blocks     AB Connector
CP210x (Windows)
Placa ESP32 STEAMaker Arduino blocks     AB Connector
CP210x (Windows)
Shield Imagina TDR Steam Arduino blocks     AB Connector
CP210x (Windows)
Shield Imagina Arduino Arduino blocks     AB Connector
CP210x (Windows)