Unidad didáctica 3. Una alternativa: En la cocina (3h)

3.2. Metodologies per a crear objectes amb biomaterials

Aquesta és una lliçó de previsualització
Registra’t o inicia sessió per cursar aquesta lliçó.

Hi ha tres metodologies diferents a partir de les quals podem investigar i explorar el món dels biomaterials i crear objectes físics amb ells.

 

Metodologia 1: bolcat en planxes

Per a això, necessitem un marc, que pot ser de fusta, per exemple, i que utilitzarem per a abocar en el seu interior diferents tipus de biomaterials. Depenent de la forma que tingui el marc, obtindrem unes formes o altres.

 

Pas 1. Omplint el marc

Pas 2. Assentament del biomaterial dins del marc

Pas 3. Extracció del biomaterial

 

Metodologia 2: impressió en 3D

Podem “imprimir” de manera manual amb una xeringa o una màniga pastissera, o imprimir amb una impressora 3D adaptada, tema del qual parlarem més endavant. Per a això, hem de fer qualsevol mescla que tingui la densitat suficient per a poder ser abocada i fer una construcció per capes.

En el cas de la impressió manual, utilitzem la xeringa o la màniga pastissera per a abocar el material per capes, com si fóssim una impressora 3D. Això permet a l’alumnat experimentar per si mateix com funciona aquest procés d’impressió  comprendre molt bé en què consisteix la fabricació additiva.

 

Impressió additiva amb màniga pastissera (o xeringa)

 

 

Metodologia 3: creació i ús dels motlles

Els motlles són una eina que ens permet fabricar moltes còpies iguals d’algun objecte. El primer pas és dissenyar el motlle amb eines digitals com Tinkercad o dissenyar-lo tu mateix amb els teus materials.
El segon, fabricar el motlle de silicona o alginat.

Una vegada fabricat, es tractaria d’emplenar aquests motlles amb el farciment que desitgem per a fer totes les còpies que vulguem. En el següent vídeo expliquem com construir un motlle sostenible, encara que et recomanem l’ús de silicona en les primeres etapes, ja que facilita el procés. Per descomptat, també pots aprofitar motlles que ja existeixen al teu voltant, com per exemple les glaçoneres.

 

 

En aquest vídeo et mostrem com crear motlles a classe.

 

 

Activitats

  1. Recordes el segon mètode per fabricar objectes amb biomaterials? Sí, la impressió de biomaterial! Prova a fer-ho amb una màniga pastissera o una xeringa i fabrica, capa a capa, la teva pròpia creació.