PROJECTE CLAB: IMPRESSIÓ DE BIOMATERIALS I ECONOMIA CIRCULAR

impresion 3D barro
Tests de fang fabricats al FabLab Barcelona per una impressora 3D preparada per a la impressió de materials tous. | Habilis

Objectius

Aquest curs dona els continguts, pautes, seqüències i sistemes d’avaluació necessaris per a implementar a l’aula un treball per projectes vinculat al nou currículum que permet explicar als alumnes conceptes relacionats amb l’economia circular, la fabricació de biomaterials i el disseny i fabricació digital.

Es tracta també d’un recurs educatiu que treballa a través de propostes d’aprenentatge actives i experiencials que segueixen el model d’ensenyament 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate and Evaluate). A més, les activitats proposades, algunes de les quals ja s’estan realitzant en algunes escoles i per tant estan testades en aula, aconsegueixen introduir a l’alumnat en les 7 R del desenvolupament sostenible* alhora que els conviden a expressar-se artísticament mentre aprenen a dissenyar els seus propis biomaterials amb residus mitjançant tècniques de fabricació additiva.

*7 R del desenvolupament sostenible: reduir, reparar, reutilitzar, reflexionar, reciclar, rebutjar, respecte.

Més en concret, els seus objectius són els següents:

• Comprendre els principis i beneficis de l’economia circular aplicats en el context escolar.
• Conèixer els diferents tipus de biomaterials i la seva aplicació en propostes didàctiques, en clau de sostenibilitat, a l’aula.
• Aprofitar metodologies actives per a dissenyar situacions d’aprenentatge, creant un ambient inclusiu a l’aula i interdependències positives entre els alumnes.
• Contribuir al desenvolupament sostenible a través de pràctiques sostenibles i l’ús responsable de la tecnologia.

Context

El món de l’educació es troba en un moment de transformació profunda. Una de les principals preocupacions és com acompanyar a l’alumnat, quines competències ha d’adquirir per a tenir èxit en un món en constant canvi, i com proporcionar les mateixes oportunitats.

L’educació té una sèrie de reptes als quals donar resposta en els pròxims anys. El primer d’ells és la inclusió, donant solucions apropiades a l’ampli espectre de necessitats d’aprenentatge, recaptant evidències en les quals hem de basar les avaluacions i els judicis de valor. Una proposta per a afrontar aquest repte seria dissenyar situacions d’aprenentatge basant-se en el DUA (Disseny Universal d’Aprenentatge). Aquest no aspira a ser un simple conjunt d’orientacions per a fer més accessibles els espais físics a l’escola o els materials educatius, sinó que se centra en les necessitats d’aprenentatge de tot l’alumnat, configurant una autèntica “pedagogia accessible”.

El segon repte és educar en la sostenibilitat, i com expliquen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), hem de promoure l’aprenentatge i el canvi de comportament en els alumnes perquè puguin fer front als problemes globals i locals, així com desenvolupar habilitats i valors que promoguin la presa de decisions responsables, el pensament crític i les possibles accions a fer en aquest camp en tots els nivells i àrees del currículum.

També és important que s’involucri a l’alumnat en la presa de decisions i la solució de problemes relacionats amb aquest tema, i que es fomenti la col·laboració i el treball en equip per a resoldre problemes globals des de l’acció local.

El tercer repte és formar en les noves tecnologies i promoure el pensament crític sobre l’impacte de les tecnologies actuals i futures. Això implica assegurar-se que l’alumnat adquireixi les habilitats i els coneixements necessaris per a comprendre i utilitzar de manera crítica i responsable aquestes tecnologies, involucrant a l’alumnat en projectes i activitats que donin resposta a problemes del seu entorn més immediat.

 

A qui es dirigeix?

A tot el professorat d’Educació Primària (cicle superior — 5è i 6è) i/o Educació Secundària (1r i 2n de l’ESO).

 

Metodologia

Aprenentatge basat en projectes, aprenentatge col·laboratiu i aprenentatge competencial.

 

Competències i currículum

Individuals: habilitats de creador, pensament crític, resolució de problemes, iniciativa i intencionalitat.

Comunitàries (circular); impacte col·lectiu, compromís social i treball en valors

 

Unitats didàctiques

Els curs s’estructura en cinc unitats didàctiques de 3 hores cadascuna.

UD 1 – Situant-nos: FabLabs, fabricació digital i STEAM (3h)

UD 2 – La pregunta: Un món sostenible? (3h)

UD 3 – Una alternativa: A la cuina (3h)

UD 4 – Inspira’t: Idees per a aplicar a l’aula (3h)

UD 5 – Crea: Ara tu (3h)

 

Guies descarregables

 

Crèdits

Javier Seva i Damián Pascual.

Assessors tècnics: FabLab Barcelona.

CLAB és un projecte col·laboratiu impulsat per la AEI KID’S CLUSTER, Anthesis Lavola, eSTEAM Education, Fundació Bofill, Habilis (Cooperativa Abacus) y FAB LAB BCN (IAAC).

Un projecte finançat pel Ministeri de Indústria, Comercio i Turisme, així com per la Unió Europea a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

ACCEDEIX AL CURS

Mòduls

Altres lliçons

Volem saber la teva opinió!

Previsualització

Durada: 10 minutsComplexitat: Fàcil

  La teva opinió sobre aquest projecte és molt important per a nosaltres i ens ajudarà a millorar els continguts ...