Unidad Didáctica 1: Situándonos: FabLabs, fabricación digital y STEAM (3h)

1.3. Les STEAM des del món pedagògic

Aquesta és una lliçó de previsualització
Registra’t o inicia sessió per cursar aquesta lliçó.

 

curs maker circular clab

 

Des del món pedagògic, parlem de les STEAM per a referir-nos a enfocaments globals i transversals d’aprenentatge, que aprofiten situacions contextualitzades i problematizades per treballar les Ciències (S), la Tecnologia (T), l’Enginyeria (E), l’Art (A) i les Matemàtiques (M) buscant solucions creatives i crítiques dins de l’aula.

Al llarg del mòdul 5 veurem com aprofitar i crear aquestes situacions per a potenciar el procés d’ensenyament-aprenentatge amb els nostres alumnes i alumnes.

Per a entendre’ns, quan parlem de propostes STEAM fem referència a una proposta en la qual l’aprenentatge es produeix intentant trobar una possible solució a una situació problemàtica real. Això es tradueix al seu torn en una proposta significativa i contextualitzada, ja que part de la realitat de l’alumne/a i dels seus coneixements i experiències prèvies. També ha de fomentar el pensament crític, ja que ha de promoure que l’alumne analitzi situacions per poder posicionar-se i prendre decisions, sempre avaluant les possibles conseqüències.

Quan parlem de propostes STEAM també parlem de metodologia activa, ja que fomenta la proactivitat de l’alumnat: ho converteix en investigador, creador, cercador de solucions, dissenyador, avaluador, crític, etc. desenvolupant aspectes com la curiositat, la formulació de preguntes, la gestió de l’error i la frustració o la cooperació, entre molts altres.

El centre d’aquesta pedagogia és sempre l’alumnat i promou un canvi en el paradigma educatiu.

Així, el docent passa a ser un acompanyant i ajudant, al mateix temps que converteix a l’alumne/a en el responsable de la consecució dels seus objectius i el transforma en el seu propi avaluador.

Les STEAM en el món educatiu promouen metodologies adaptables que poden utilitzar-se i reproduir-se en diferents situacions, contextos i temes, afavorint la sostenibilitat d’aquestes. Aquestes metodologies parteixen sempre del treball cooperatiu i col·laboratiu de l’alumnat i inclouen el treball en xarxa, alhora que promouen el treball individual.

Així, una proposta STEAM és inclusiva i integradora en un sentit ampli, i atén diferents escenaris i realitats relacionats amb els agents del procés educatiu, tenint en compte la perspectiva de gènere i l’equitat social.

Activitats

  1. Crea el teu decàleg de criteris que han de seguir les propostes educatives per a ser veritablement proposades d’aprenentatge STEAM.