Unidad Didáctica 1: Situándonos: FabLabs, fabricación digital y STEAM (3h)

1.2. La fabricació digital com a model productiu i educatiu

Aquesta és una lliçó de previsualització
Registra’t o inicia sessió per cursar aquesta lliçó.

curso circular lab_01

 

La fabricació digital està transformant la producció i el consum. Queda’t amb aquesta frase, sobre la qual reflexionarem després. A què ens referim quan parlem de fabricació digital?

La fabricació digital es podria definir com la creació d’un objecte combinant programes de programari de disseny (com per exemple el CAD) al costat d’eines tecnològiques físiques que serveixen per a imprimir o tallar.

Per tant, hi ha dos tipus de fabricació digital: una en la qual “afegim material”, que seria la fabricació additiva (per exemple, la impressió 3D); i una altra en la qual “sostraiem material”, que seria la fabricació sustractiva (talladora làser, talladora de vinil).

En aquest curs ens centrarem en la fabricació additiva. No obstant això, mira aquesta vídeo per a comprendre millor en què consisteix el disseny i la fabricació digital.

 

La fabricació additiva
Aquest tipus de fabricació, més coneguda com a impressió 3D, ha revolucionat la producció industrial mundial. Mitjançant els processos de fabricació additiva podem crear peces tridimensionals a partir de dissenys realitzats amb eines CAD, afegint material de manera successiva capa a capa fins a crear un objecte físic.

L’eina que utilitzem per a la fabricació additiva és la impressora 3D. Normalment, les impressores 3D utilitzen un tipus de plàstic o resina per a imprimir, però avui dia també les podem usar per a imprimir amb ceràmica, plàstic, metalls i fins i tot amb restes d’aliments.

És important remarcar l’impacte d’aquestes tecnologies additives en la sostenibilitat. Per la seva manera de funcionar, afegint material capa a capa, constitueixen un gran avançament, ja que eviten el desaprofitament de materials en la creació d’objectes i suposen un estalvi energètic, de costos i de temps. També generen menys residus i un estalvi en matèries primeres.

 

Activitats

A partir del vídeo “Disseny i fabricació digital”:

1. Reflexiona i explica per què la fabricació digital està transformant la producció i el consum.
2. Explica també per què la fabricació digital pot ser un bon model educatiu per a les escoles i instituts.