Programa sense pantalles amb el Tale-Bot

0 de 15 lliçons finalitzades (0%)

1. Què és el Tale-Bot i què aporta a l’aula

1.1. Codificar l’educació en l’aprenentatge primerenc

 

 

1. Objectius de la lliçó: Conèixer quin és el significat de l’educació de la codificació en la primera edat infantil.

2. Temps:  5 minuts

 


 

Tema 1. Les finalitats educatives

L’objectiu de la robòtica educativa en nens i nenes a partir de 3 anys té més a veure en adquirir confiança i fer que es familiaritzin en l’ús creatiu de la tecnologia que no pas en fer-los programar. L’objectiu dels robots, doncs, és activar el pensament computacional mitjançant jocs que també els fan avançar en altres camps, com la motricitat, la cognició, la resolució de problemes i el treball en equip.


 

Tema 2. Què és el pensament computacional?

En educació, el pensament computacional (TC) és un conjunt de mètodes de resolució de problemes que impliquen expressar problemes i les seves solucions de maneres que un ordinador també podria executar. Hi ha 4 conceptes clau del pensament computacional:

Descomposició, reconeixement de patrons, abstracció i algorisme.

 


Tema 3. L’aprenentatge STEAM

  • és una forma educativa que permet als estudiants resoldre problemes en tasques de joc o de la vida real mitjançant la codificació tangible.
  • és una manera d’aconseguir un aprenentatge interdisciplinari.
  • és un component important de STEAM Education.
  • se centra en el desenvolupament del pensament computacional i les habilitats de resolució de problemes , proporcionant una base sòlida per a l’educació de codificació en qualsevol idioma amb nivells d’habilitat superiors.
  • és una bona manera de conrear les habilitats dels nens del segle XXI : comunicació, col·laboració, pensament crític, creativitat, etc.
  • desenvolupar la consciència cognitiva dels nens en una edat sensible, amb un enfocament en la conceptualització tangible.
  • utilitzant gràfics, colors, sons, etc. com a suport auxiliar.