Conjunt de sensors i actuadors ESO avançat

Descripció

El Conjunt de sensors i actuadors secundària – bàsic està format per una àmplia gamma de sensors i actuadors, orientats a la creació de projectes de robòtica amb plaques controladores. Destaca per la seva compatibilitat amb diverses plaques programables, com la micro:bit i la placa d’extensió micro:shield, i les plaques programables Keyestudio UNO i ESP32 STEAMakers.

  • Vídeos
  • Fitxa resum