Edison

Descripció

Edison V3 és un robot programable amb sensors i actuadors integrats. El robot es programa a través de diferents llenguatges de programació, des dels que fan ús de blocs d’icones (EdBlocks) i de paraules (EdScratch) fins als que ho fan amb Python (EdPy). Per tant, és un robot que es pot utilitzar en diverses etapes educatives en funció de la dificultat del llenguatge de programació i dels programes que vulguem fer servir.

A més, és compatible amb blocs de construcció (tipus LEGO), per tal d’implementar mecanismes. Això permet potenciar la creativitat i la imaginació de l’alumnat.

Un altre element destacable del robot Edison V3 és que es pot usar sense haver-lo de programar, ja que és capaç de llegir codis de barres que executen programes preestablerts i, també, pot ser controlat amb qualsevol comandament a distància.

  • Vídeos
  • Fitxa resum