ESP32 STEAMakers

Descripció

La placa ESP32 STEAMakers és una placa electrònica programable basada en el microcontrolador ESP32, que, gràcies a una disposició versàtil de connectors, facilita l’accés a les seves nombroses entrades i sortides on connectar tota classe de sensors i actuadors. Incorpora comunicació wifi i Bluetooth integrades, així com més capacitat de processament que la popular placa electrònica Arduino UNO.

Aquesta placa pot programar-se mitjançant diverses plataformes i llenguatges, com l’Arduino IDE amb codi basat en C/C++ o els entorns de programació visual ArduinoBlocks i MicroBlocks.

Tot plegat converteix l’ESP32 STEAMakers en un recurs molt versàtil i accessible per iniciar-se en electrònica, programació i prototipatge de projectes de robòtica, internet de les coses, domòtica, etc. És especialment adequada per a docents i estudiants gràcies a la seva facilitat de programació i connectivitat sense fils integrada.

  • Vídeos
  • Fitxa resum