Imagina Arduino

Descripció

La placa d’extensió Imagina 3DBot és una placa d’extensió; per tant, és una placa que ha d’anar col·locada a sobre d’una altra que contingui el sistema de control, com pot ser una placa tipus Arduino, Keyestudio UNO o ESP32 STEAMakers. La placa integra nombrosos sensors, actuadors, entrades i sortides.

Aquesta placa pot programar-se mitjançant diverses plataformes i llenguatges, com els entorns de programació visual ArduinoBlocks, MicroBlocks i Snap4Arduino, o Arduino IDE amb codi basat en C/C++.

  • Vídeos
  • Fitxa resum