Keyestudio UNO

Descripció

La placa Keyestudio UNO és una placa electrònica programable basada en el microcontrolador ATmega328P. Destaca el fet que té catorze pins digitals d’entrada/sortida, els quals permeten connectar una àmplia varietat de components, com sensors, actuadors i mòduls de comunicació. Això fa que sigui extremadament versàtil per a projectes de robòtica i automatització. A més, disposa de sis entrades analògiques, que són uns elements clau per llegir senyals de sensors variats, com els de temperatura o llum, que permeten així més precisió en els projectes que requereixen lectura de dades ambientals o físiques.

Aquesta placa incorpora també la interfície de tres pins diferents per a cada entrada/sortida: VCC (Voltatge), GND (Terra) i Senyal. Aquesta disposició facilita la connexió i l’ús de diversos components electrònics sense necessitat de circuits addicionals, optimitzant l’espai i simplificant el muntatge en projectes de tota mena.

A més, la placa Keyestudio UNO pot programar-se mitjançant diverses plataformes i llenguatges, com ara els entorns de programació visual ArduinoBlocks, MicroBlocks i Snap4Arduino, així com Arduino IDE, que utilitza codi basat en C/C++.

  • Vídeos
  • Fitxa resum