Lector tàctil Blue-Bot

Descripció

TacTile Reader és un lector tàctil de Blue-Bot que es connecta al robot via Bluetooth a una distància màxima de 10 metres.

Permet crear una seqüència d’instruccions col·locant fins a 10 fitxes individuals sobre el lector que seran executades pel robot després de vincular-lo i prémer el botó verd.

També permet connectar fins a tres lectors entre ells per construir un programa de fins a 30 instruccions.

El dispositiu es pot col·locar en vertical o horitzontal; depenent de la seva posició, caldrà posar una cara o una altra de les fitxes.

  • Vídeos
  • Fitxa resum