LEGO Spike Prime

Descripció

LEGO SPIKE Prime és una solució que combina construcció amb programació digital. Està dissenyat per impulsar l’aprenentatge STEAM despertant l’interès entre els joves, que poden experimentar de forma pràctica construccions i simulacions basades en situacions reals. El kit incorpora peces de construcció, diversos sensors, actuadors i un hub. Disposa d’un entorn de programació que permet codificar els projectes utilitzant blocs d’icona, blocs de paraula en format vertical (semblant a Scratch) i també amb Python.