Search
Close this search box.
Aprendre amb les mans
Reprodueix vídeo

Transforma una pila en un motor

Ensenya’ls a convertir l’energia elèctrica en mecànica
15 de març de 2022 –
 Redacció

Només us cal una pila, un imant i un tros de filferro. Aquests tres elements creen un circuit tancat quan el cable toca alhora la part inferior de la pila i l’imant. El corrent elèctric que flueix pel cable interacciona amb el camp magnètic de l’imant, donant lloc a una força (anomenada força de Lorentz) que empeny el cable i fa que giri al voltant de la pila. El gir de la pila (ara ja convertida en un senzill motor elèctric) ha transformat l’energia elèctrica en energia mecànica.