Els mentors, figura clau de la capacitació digital

Parlem amb alguns dels qui han estat els guies dels docents participants en el curs ‘Objectiu: la Terra’

3 de maig de 2024 - MAD Systems, SCCL

Els mentors del curs ‘Objectiu: la Terra’ expliquen la seva experiència i els beneficis de la capacitació.

El curs de capacitació en competència digital ‘Objectiu: la Terra’, ha comptat amb els mentors, professionals vinculats a la tecnologia que han acompanyat als gairebé 200 docents participants, donant-los suport tant en la formació com en l’organització i l’execució de les activitats que han format part del seu portfoli.

Els mentors

Hem conversat amb la Maria de Montserrat Oliveras, en Joan Calvo i l’Elena Ojando, tres dels mentors que han format part de la primera edició de la capacitació digital basada en la robòtica, la realitat virtual i la impressió 3D. 

 • Maria de Montserrat Oliveras, llicenciada en Psicopedagogia, formadora de formadors, i cofundadora del Centre Tecnopedagògic Binomi.
 • Joan Calvo, docent i membre de la Comissió Digital del Col·legi Sant Andreu de Badalona i col·laborador del departament digital de la FECC (Fundació Escoles Cristianes de Catalunya).
 • Elena Ojando, pedagoga i psicòloga, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, a l’Àrea de Tecnologia Educativa, i membre del Grup de Recerca PSITIC (Pedagogia Societat i TIC). 

Ells han arribat a formar part del projecte a través d’Abacus, Blanquerna i FECC, les organitzacions impulsores d’aquest curs pioner. L’Elena Ojando explica que s’ha sentit còmode en el rol de mentora: “Fa anys que a la Facultat hem inclòs la competència digital docent a la formació inicial de mestres, i han d’acabar fent un protfoli digital amb les competències que generen al llarg dels 4 anys del grau”. Amb la capacitació ha canviat la perspectiva perquè ha acompanyat a mestres en actiu i això feia que les expectatives s’hagin hagut ajustar molt a la vivència a l’aula. En Joan Calvo, que compta amb 25 anys d’experiència com a formador de formadors, assegura que aquest bagatge ha estat molt útil per fer de mentor. 

Arribat el final de la formació, els mentors destaquen la capacitat de transmetre il·lusió del projecte Objectiu: La terra, com millorar-la des de l’espai. L’Elena Ojando recorda com a les presentacions que varen fer els docents a la Jornada de Cloenda, es veia que tots ells havien viscut aquest procés d’aprenentatge amb curiositat i ganes, volent aprendre més: “Si el projecte aconsegueix que el professorat transmeti a l’alumnat aquesta il·lusió, i que més enllà de les eines i els recursos apresos, millori l’aprenentatge perquè infants i joves estiguin més motivats i il·lusionats, l’èxit és màxim”.  

El repte de l’acompanyament

Els mentors coincideixen que el repte més gran ha estat aconseguir que el professorat pogués dedicar-li temps al projecte: “Compaginar les obligacions docents amb el temps necessari per tirar endavant el projecte, no ha estat fàcil”, comenta l’Elena. També han hagut d’encoratjar-los i donar-los solucions per reorientar activitats que ja tenien pensades i incorporar el que han anat aprenent al llarg de la formació. “Els comandants –els coordinadors de cada grup de docents dels centres–, han estat una figura important, el punt de connexió entre nosaltres i la resta del professorat que ha fet el curs”, afegeix la Maria de Montserrat Oliveras. 

Què pot suposar la capacitació? 

Pels mentors això ha estat el més destacat que aportarà a partir d’ara la formació en competència digital. 

 1. El coneixement s’escampa. Els mestres que han participat al projecte faran de taca d’oli amb la resta de companys del claustre, fent que la formació es converteixi en un motor de canvi i passi a tenir un pes important als centres educatius. 
 2. Aprenentatges tècnics i metodològics. Més enllà de les eines que els docents han après a nivell tècnic, suposa un canvi a nivell metodològic: “L’entrada en vigor de la LOMLOE proposa escenaris d’aprenentatge i aquesta formació ha donat idees al professorat per facilitar la seva implementació dins de l’aula”, afirma Calvo. 
 3. Xarxa educativa enfortida. La capacitació dona valor al talent natural de les persones –creativitat, reflexió, comunicació–, permetent que s’obrin nous camins pedagògics i donant oportunitats educatives a tota mena de centres. 
 4. Un impuls digital. A vegades costa desencallar la transformació educativa als centres, però comptar amb un material tan engrescador i atractiu ha facilitat la transformació educativa als centres que s’han sumat a la capacitació. 
 5. Transformació de la formació continuada. Normalment la formació continuada té l’enfocament d’un curs o unes hores concretes. Aquest projecte va més enllà de les sessions on s’imparteix contingut, també s’ha creat xarxa compartint coneixements adquirits i propostes educatives. 
 6. El poder de la il·lusió. La capacitació ha posat en valor la il·lusió, el coratge i el compromís dels docents que malgrat les dificultats i els tempos, han tirat endavant amb les ganes de seguir aprenent. 
 7. Interdisciplinarietat, transdisciplinarietat i multidisciplinarietat. Els docents han desenvolupat aprenentatges i eines pedagògiques que els han permès treballar en codocència, evidenciant que les disciplines poden interacturar, i sumant en la construcció del coneixement. 
 8. Experiències millorades. El curs vinent es replicaran aquestes experiències millorades, fruit de la pràctica reflexiva, i havent posat en valor aspectes com la flexibilitat cognitiva a l’aula o la capacitat de posar en valor artefactes tecnològics i cognitius. 
 9. Compartir experiències. La capacitació suposa un canvi a l’hora de compartir aprenentatges entre docents de diferents centres però també ha suposat la creació d’equips multidisciplinaris que han cocreat propostes educatives per personalitzar entorns d’aprenentatge, contribuint així a la transformació educativa. 
 10. El poder de la cooperació. El professorat ha treballat de forma cooperativa per superar la capacitació. També s’han creat situacions d’aprenentatge entre el professorat i  l’alumnat, generant sinèrgies de cooperació entre uns i altres.