Tot l’alumnat es beneficia de la capacitació digital

El curs de competència digital ‘Objectiu: la Terra’ és especialment enriquidor per l’alumnat amb necessitats educatives específiques

30 d'abril de 2024 - MAD Systems, SCCL

Parlem amb docents de l’escola Maristes Sants-Les Corts, una de les participants del curs ‘Objectiu: la terra’.

200 docents han fet el curs de capacitació en competència digital organitzat per Habilis (Abacus). Molts d’ells no són especialistes en tecnologia però tot i així han tingut clar que volien capacitar-se. Una d’elles és la Marta Molina, mestra d’Educació Especial i referent de l’Equip SIEI (Suport Intensiu Escolarització Inclusiva) de Maristes Sants-Les Corts, que des d’un principi volia fer la formació: “Al centre cada cop més s’incorpora la tecnologia a diferents àrees per treballar de forma més interdisciplinar i transversal, fent que sigui més enriquidor el projecte educatiu. Creia que podria ser útil adquirir tots aquests coneixements”. Ara que s’apropa el final de la capacitació, reconeix que adquirir la competència digital li ha permès conèixer noves metodologies molt enriquidores i una visió més global de les noves tecnologies per incorporar-les al projecte d’escola, i en particular perquè l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE) se sentin encara més integrats.    

Alumnat vinculat al SIEI

Els SIEI són les dotacions que tenen alguns centres educatius que regularitzen l’atenció de l’alumnat amb discapacitat, que des del Decret de l’Escola Inclusiva s’escolaritzen a centres ordinaris, llevat que l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) ho desaconselli i la família estigui d’acord en dur-los a un centre d’educació especial. Són infants amb un diagnòstic sever, sovint amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), que presenten dificultats i necessitats específiques. 

“Tot i que ens trobem amb dificultats, la nostra feina és que l’alumne estigui el més normalitzat possible, que puguin estar a la major part de les dinàmiques i activitats del centre”, explica Molina. Per això a Maristes Sants-Les Corts, l’alumnat vinculat al SIEI també ha format part del projecte de competència digital. És l’alumne amb NEE qui marca l’acompanyament i les dinàmiques que poden fer, hi ha dies que estan més motivats i connectats, i uns altres que els docents s’han d’adaptar a les seves necessitats del moment. 

Els beneficis

Les tecnologies i els dispositius digitals tenen efectes molt positius en l’alumnat amb NEE, per això inclouen les noves tecnologies als processos d’ensenyament i aprenentatge, tenint clar que és un recurs que ajuda com a complement d’altres activitats però sense fer-ne un ús desmesurat. La mestra explica que als docents els facilita un apart de la seva feina, la de poder connectar i comunicar-se amb l’alumnat amb menys dificultat.  

Lego spike educació especial

  1. Motivació extra. Funciona com a reclam i és molt positiu per poder treballar, perquè normalment costa captar la seva atenció i que connectin amb el que s’està fent.
  2. Respecten el seu ritme. Respecten tots els ritmes d’aprenentatge i és realment important amb ells perquè a vegades tenen dificultats amb el ritme intens de l’escola. A més, resulta més fàcil recuperar l’activitat que s’estava en suport digital fent encara que hagin passat dies.
  3. Trenca barreres. Als infants amb TEA els costa més el pensament simbòlic i l’abstracció però resulta més fàcil connectar amb ells i donar sentit al que veuen a través de pictogrames, imatges o vídeos. 
  4. Són els protagonistes. Ells poden ser el protagonistes del seu propi aprenentatge i els permet tenir més autonomia.  
  5. Connexió de l’entorn familiar i l’escolar. Els recursos més digitals permeten que es pugui seguir treballant a casa de la mateixa manera i facilita la comunicació entre el centre i la família. Quan la seva realitat no canvia tant d’un entorn a un altre, els dona més seguretat.