Els pilars de la fabricació maker (I)

Descobreix com funciona una talladora de vinil

1 d'abril de 2022 - MAD Systems, SCCL

Una talladora de vinil és un dispositiu que, com el seu nom indica, s’utilitza per tallar vinil però també altres materials com cartolines, cartrons, papers i en alguns casos, roba. Tenen aproximadament la grandària d’una impressora d’escriptori. Algunes funcionen connectades a un ordinador mitjançant un cable mentre que d’altres utilitzen cartutxos per saber el disseny o forma que han de tallar.

Com funciona?
De manera molt similar a una impressora en el sentit que es mou al llarg de la planxa de material que ha de tallar, fent-hi petites incisions. Quan finalitza, és molt fàcil extreure les peces de la fulla de material.