Fer classe amb Bach o Einstein

La intel·ligència artificial entra a les aules

16 de març de 2022 - MAD Systems, SCCL

Sí, ara pots rebre una classe magistral de física d’Albert Einstein, una de música de Johann Sebastian Bach o una d’història amb Martin Luther King. També la Mona Lisa o Vicent Van Gogh poden cobrar vida dins dels seus quadres. La creació de personatges digitals hiperrealistes elaborats amb intel·ligència artificial s’ha percebut principalment com una amenaça que pot generar contingut enganyós i potencialment perillós però, en realitat, aquest avenç tecnològic també es pot utilitzar amb propòsits educatius i també de coaching. T’imagines debatre quina carrera triar o quina decisió vital prendre amb el teu jo del futur?
Per mostrar tot aquest ventall de possibilitats, els investigadors del MIT Media Lab han compilat un pipeline de generació de personatges de codi obert molt fàcil d’utilitzar que combina models d’intel·ligència artificial per a gestos facials, veu, moviment… i que es pot utilitzar per crear una àmplia gamma de sortides d’àudio i vídeo. El pipeline inclou també una marca d’aigua traçable i llegible perquè el vídeo fals es distingeixi bé del contingut de vídeo autèntic per evitar-ne un ús maliciós.
Segons expliquen els investigadors en un article publicat a Nature Machine Intelligence, programar aquests personatges i utilitzar-los podria inspirar els professors i motivar els estudiants, a més de contribuir a una educació cada vegada més personalitzada.

Aquí pots veure alguns d’aquests personatges, en acció!