Una casa de nines… intel·ligent

Fem un prototip de casa domòtica

16 de març de 2022 - MAD Systems, SCCL

En aquest projecte es poden aprendre conceptes de l’electrònica bàsica, els elements que permeten automatitzar certs procediments com són els sensors i els actuadors i les seves respectives interaccions.

La base de la casa la farem amb Make it!, una placa d’open hardware desenvolupada a Barcelona. Està basada en l’Arduino nano i pensada per ser programada en Scratch.

La casa portarà un sensor de llum que controlarà la il·luminació LED; un sensor d’infrarojos per vigilar que ningú no se’ns coli per les finestres i també un sensor de temperatura que mitjançant un servomotor obrirà o tancarà una persiana depenent de si fa fred o calor.