Utilitzar dades i estadístiques per fer un seguiment dels alumnes

Les escoles poden identificar tendències i patrons en el comportament dels estudiants i corregir o preveure problemes

Les dades poden ser una eina molt útil per gestionar el dia a dia de les escoles.

14 de desembre de 2023 - Redacció

Entendre les dades de comportament ajuda a les escoles a determinar les àrees d’èxit, àrees que necessiten suport addicional i els passos d’acció necessaris per promoure la independència i el bon comportament dels estudiants. A més, identificar aquests patrons també és útil per establir un entorn d’aprenentatge de suport per a cada estudiant, reconeixent i abordant els seus comportaments.

El primer que cal fer, és un formulari comú entre tot el professorat per anotar-hi tots els esdeveniments o successos que considerem que han de ser tinguts en compte, siguin per comportaments negatius o positius. Us recomanem que el formulari sigui digital, per exemple, un Google Forms, així el programa us crearà automàticament la base de dades.

El formulari pot partir de 6 punts inicials:

  • Freqüència
  • Ubicació
  • Hora/dia
  • Curs de l’estudiant
  • Tipus de comportament
  • Habilitats perdudes o que cal reforçar

A partir d’aquí podem dividir els incidents en quatre camps o preguntes diferents.

1. Quina és la seva freqüència?

Podeu dividir les dades en dies, setmanes o mesos i analitzar la periodicitat de les incidències. Es produeixen més sovint a principis o a finals de la setmana? Hi ha una mitjana estable? Quan hi ha excursions o dies especials s’observen canvis en aquestes mitjanes?

2. On tenen lloc?

Analitzar les localitzacions on estan passant aquests comportaments us pot ajudar a entendre per què tenen lloc en aquesta zona. Aquestes dades permeten a l’equip docent determinar si es necessita més suport en cada ubicació amb supervisió o si cal redistribuir espais dins l’escola.

3. Quan passen?

La gestió de l’horari és tot un repte per molts equips docents. Les dades poden ser una bona eina per fer-ho més fàcil. Saber quins són els moments “calents” del dia o en quins es produeixen més incidències, us pot ser útil a l’hora de distribuir assignatures, descansos, guarides…

4. Qui són els alumnes implicats? És un problema grupal?

Veure a la base de dades que hi ha noms que es repeteixen molt pot ser un indicador que hi ha algun alumne que té problemes. Potser a vegades, com a docents individuals, no en sou conscients d’aquests patrons, però, posant en comú les dades d’altres docents a la base, podreu veure fàcilment aquestes repeticions i dedicar els esforços i atenció que aquell alumne o alumna necessita en concret.

També es pot aplicar a cursos sencers, si veiem que molts professors reporten problemes en un mateix grup, potser és que no estem davant d’un alumne conflictiu, sinó d’un problema més ampli.

5. Què cal millorar?

Sempre pot ser interessant afegir al formulari abans esmentat un espai final perquè els docents proposin possibles solucions o millores davant de cada situació. També és positiu establir una reunió periòdica per analitzar conjuntament amb l’equip docent la base de dades i identificar tendències i patrons tots plegats, així com abordar possibles solucions.