IEA Oriol Martorell: músics i ballarins amb vocació científica

Un referent de treballs per projectes STEAM que integren la música i la dansa amb la ciència i les matemàtiques

L’IEA Oriol Martorell és un centre educatiu públic únic a Catalunya perquè integra els ensenyaments obligatoris de primària, ESO i batxillerat amb els graus elemental i professional de música i dansa.

6 d'octubre de 2022 - MAD Systems, SCCL

Tot va començar el juny del 2018, quan els sis professors/es de l’IEA Oriol Martorell de les disciplines de música, dansa, tecnologia, arts plàstiques i visuals, matemàtiques i ciència es van adonar que tenien davant seu una oportunitat única: treballar de forma integrada totes aquelles assignatures en una classe conjunta, una classe que al full de l’horari de l’escola va quedar batejada com a hora STEAM.

“L’STEAM ha permès integrar les tres ànimes de l’escola: ensenyament general, música i dansa”, explica el professor de tecnologia Joan Pedroche

Exemples? Moltíssims. Durant el projecte Ecosistema sonor van insonoritzar una aula que tenia molt mala sonoritat. “A partir dels conceptes sobre física del so, vam descobrir que el problema acústic que teníem a l’aula era la reverberació. A continuació, es va emprendre un treball de mesura d’espais i càlculs, tenint en compte els coeficients d’absorció dels diferents materials, adaptant-los a la normativa de les conseqüències per la salut. I a la fi, vam decidir la solució, que passava per la construcció d’uns panells absorbents i difusors”, detalla mostrant-nos amb orgull la sala completament folrada i insonora tot i estar situada al costat mateix de la Ronda de Dalt de Barcelona.

“El projecte comença amb la definició del problema, i arriba a una situació d’aprenentatge guiada per estratègies metodològiques de treball cooperatiu i codocència”, diu Pedroche

El primer projecte STEAM que van fer però, no va ser aquest sinó el de la fabricació d’uns instruments musicals de la mà del professor de Tecnologia Sergi Pascual, la professora de música Eulàlia Rosell i la professora de dansa Aroa Córdoba, que encara guarden curosament en armari com si fos un tresor.

Durant el curs 21-22, van crear el projecte “Geometria a escena” a 2n d’ESO, que partint de la relació de la geometria i les matemàtiques amb el moviment i la música, va desembocar en la fabricació d’elements escenogràfics amb poliedres il·luminats amb llums LED programats, de manera que els poguessin incorporar a un espectacle escènic.

En paral·lel, a 4t d’ESO van començar el projecte DigitArt, amb el mateix esperit de co-docència i liderats per la professora de visual i plàstica Amèlia Mañà, on es combinen les eines digitals i els nous llenguatges artístics i escènics, perquè l’alumnat elabori creacions relacionades amb la fotografia, el videoart, l’art sonor, la programació, o la videodansa.

La classe STEAM a la qual assistim és de matemàtiques. En una gran aula en forma d’amfiteatre i amb escenari, 60 alumnes comencen la classe dedicant uns minuts a l’atenció plena. La professora de dansa, l’Anna Planas, els fa tancar els ulls i els guia en un procés de presa de consciència de la posició del seu cos i de la respiració. Silenci absolut. Cap distracció. Quan Planas dona per finalitzada la sessió, la meitat de la classe es queda a l’aula i l’altra meitat, marxa a una altra.

La classe STEAM, pas a pas: de l’atenció plena al diari d’aprenentatge
Els primers treballaran tessel·lacions i a banda d’emprar paper, llapis i pissarra, també fan figures amb el cos mentre els acompanya el so d’un piano.” Treballem conceptes de geometria. A partir de polígons mirem com es pot ocupar l’espai a partir de diversos patrons”, ens explica Planas en veu baixa mentre sona el piano”, detalla Planas. Aquí, els músics, guiats pels professors Daniel Ariño i Jordi Gómez, se’ls orienta seguint patrons numèrics de polirítmia, a què improvisin i provin altres recursos més enllà de la partitura a què estan acostumats”, afegeix mentre pren notes d’allò que els està explicant el mestre de matemàtiques.

La co-docència en una sola aula permet que l’hora de STEAM sigui també un laboratori d’aprenentatge per als propis professors

Mentrestant, Pedroche s’està amb l’altre meitat del grup, als quals ha proposat ha proposat que dissenyin un gif animat a partir de simetries axials per completar una tessel·lació matemàtica. Treballen en equips de 3 o 4 en una aula normal, sense música i dansa, però es mouen lliurament per la classe igualment engrescats amb el repte que tenen per davant.

Durant les sessions d’STEAM, professorat i alumnat enregistren i fotografien evidències d’aprenentatge, per compartir-les i incorporar-les al blog personal que tots els alumnes tenen i al qual anomenen Diari d’Aprenentatge. El cercle s’ha tancat: la classe ha començat amb l’atenció plena i acaba amb el dietari d’aprenentatge.

Retorn social
Des de fa més de deu anys, Montse Guri és la directora del centre. “Som molt conscients que tant per la nostra singularitat com per la nostra condició de centre públic tenim l’obligació de donar un retorn a la societat. És per això que rebem visites tant d’escoles públiques com concertades a les quals els ajudem a tirar endavant projecte similars per anar fent taca d’oli.

“Quan introdueixes activitats extraescolars com la música i la dansa de forma estructural trenques  una bretxa educativa que, independentment de si acaben dedicant-s’hi professionalment o no, aconsegueix fer ciutadans més cultes”, diu Guri

Incorporar la tecnologia i els conceptes científics i matemàtics amb les disciplines artístiques no només està propulsant les vocacions científiques en el seu alumnat sinó que també està servint per donar-los més recursos digitals i idees de negoci o d’activitats més connectades amb les necessitats professionals actuals i del futur.

Per tot plegat, l’IEA Oriol Martorell està considerat un dels centres educatius públics clau de Catalunya per aprendre en profunditat la integració que proposa l’aprenentatge STEAM. No en va el seus alumnes participen en projectes com el Programa de Dones Científiques mentre alhora, es presenten a audicions en institucions de tan prestigi com són l’Òpera de París o la Royal School de Londres.

Vols més informació sobre els seus projectes? Mira aquesta presentació del projecte STEAM Ecosistema Sonor.