Projecte CLAB (II): analitza el teu entorn amb Smart Citizen

0 de 21 lliçons finalitzades (0%)

Unitat didàctica 2: Què diuen les dades: indicadors i ambient (3h)

2.1. Què ens diuen les dades mediambientals? Indicadors i ambient (3h)

 

Un indicador ambiental és una mesura que permet avaluar i reflectir les condicions mediambientals d’un determinat lloc i moment.

Aquests indicadors poden ser molt concrets (temperatura, humitat, nivell de soroll) o poden ser el resultat de processos de càlcul (Petjada de Carboni, Índex de Qualitat de l’Aire…). Alguns d’aquests indicadors poden ser ambientals però poden referir-se a altres coses, com l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) que va elaborar l’ONU (Organització de les Nacions Unides)

Diversos d’aquests indicadors tenen límits clars (quant soroll ha d’haver-hi en una zona perquè sigui prou silenciosa com per a ser agradable per a dormir) o quin nivell de partícules de suspensió PM10 es considera nociu per a la salut.

Aquests indicadors poden formar part d’una sèrie temporal (quan es generen les dades) i a vegades també d’una sèrie espacial (on es generen les dades).

Normalment les sèries temporals es representen en gràfics que van en funció del temps, com aquesta.

 

                                                                                                                                                                      Seqüència temporal de dades a Orange Data Mining

 

Una seqüència amb les temperatures al llarg del temps d’una estació meteorològica seria un bon exemple d’aquesta mena de seqüència temporal, com també ho són el nombre d’aturats inscrits en la seguretat social durant un any o el nombre de visualitzacions totals d’un vídeo de youtube en un dia.

Les seqüències temporals també es poden representar en mapes amb latitud i longitud. En aquest cas, es diu que les dades estan “geolocalitzades” atès que podem situar-les físicament en un mapa com aquest.

                                                                                                                                                                                   Mapa de dades a Orange Data Mining

 

Això permet representar les dades a través de mapes de soroll, mapes de temperatura mitjana o mapes que mostren la procedència de les visites a un determinat contingut en línia. Sovint, aquests mapes es combinen per a obtenir una representació espaciotemporal.

 

Activitats

  1. Pensa en els següents indicadors i classifica si té sentit o resulta més interessant mesurar-los en seqüències temporals, en mapes espacials o en tots dos.
  • Quantitat de llum solar rebuda de mitjana a l’any (W/m²)
  • Temperatura mitjana anual (ºC) en una ciutat
  • Quantitat de vehicles que passen per una determinada carretera a l’altura d’un semàfor. (vehicles/hora)
  • Humitat relativa (%) en una estació meteorològica
  • Quantitat de soroll (dBa) en una ciutat.
  • Temperatura mitjana global del planeta (ºC) [aquest és un dels indicadors del canvi climàtic]