Projecte CLAB (II): analitza el teu entorn amb Smart Citizen

0 de 21 lliçons finalitzades (0%)

Unitat didàctica 4: “Sentim” la nostra classe (3h)

4.4. Activitats

 

Activitat 1. Observant la intensitat de llum

En aquesta activitat, treballarem amb les dades de la intensitat lumínica (la intensitat de la llum) de la classe. Si té llum natural podem revisar com afecta la llum a l’horari escolar. Per a això prendrem les dades d’Orange i li direm que volem analitzar la il·luminació. Veurem una gràfica, en hores, on augmentarà i disminuirà la quantitat de llum al llarg de l’experiment.

Guarda o imprimeix la gràfica i, amb retoladors (o amb alguna eina de disseny), marca en ella les hores de docència.
Després marca les hores de sortida i posta de sol a través d’aquesta pàgina web.

Observa el gràfic i revisa: Afecta la llum natural a aquesta classe? Afecta d’igual manera al llarg de tot el dia? El lloc on es va col·locar el kit tenia llum directa o indirecta?

 

Activitat 2. Observant els nivells de soroll

A partir de l’horari de les diferents assignatures, compareu els nivells de so. En quines assignatures la classe està més silenciosa i en quins es genera més soroll? Per què creus que succeeix?

És possible que en el mapa de soroll de la teva classe hi hagi alguns pics puntuals molt grans. Aquests són el que es denomina “esdeveniments”. És possible que si ha passat un cotxe de bombers o hi ha hagut petards en l’exterior es vegi reflectit en les mesures del Smart Citizen. Hi ha algun “esdeveniment” entre les teves dades?