Projecte CLAB (II): analitza el teu entorn amb Smart Citizen

0 de 21 lliçons finalitzades (0%)

Unitat didàctica 3: Configuració del dispositiu i primers tests (3h)

3.3. Primeres activitats: testant el nostre dispositiu

 

Activitat 1: Llegirem dades en temps real

Aquesta activitat està basada en aquest tutorial. Per a veure les dades en temps real del nostre kit necessitem un ordinador amb USB, un cable *microUSB on connectar-lo i Arduino IDE instal·lat i que pots descarregar-te aquí.

Connectem el dispositiu a l’ordinador on tenim instal·lat arduino IDE. Establim el port. Per a això anem a eines -> port: i seleccionem el port que posi ArduinoZero (Native USB Port).

 

2. Establim la placa perquè pugui funcionar (Especialment si aquesta és la primera vegada que obres arduino IDE). Per a aquest cas, ens serveix qualsevol placa (ex. Arduino UN)

Obrim el plotter a través del menú d’Eines -> Serial Plotter i ens hauria de sortir una cosa similar a això:

 

Arribats a aquest punt, a la part inferior, seleccionem “Carriage Return” i 115200 baud si no estan seleccionats.

3. A continuació, escriurem els comandos per a poder anar visualitzant els informació en temps real d’allò que reben cadascun dels sensors del kit.

Sensor de soroll:
Escrivim a la caixa de text inferior de la finestra: monitor noise -notime –noms

I veurem una gràfica similar a aquesta.

Noti’s que els números van entre un mínim de 30 i un màxim entorn de 50 o fins a 70.

Poden realitzar-se diferents activitats provant quins resultats dona quan a la classe hi ha soroll o està en silenci o quan un cop de mà es dona a prop o lluny.

 

Sensor de llum:
Escrivim a la caixa de text inferior de la finestra: monitor light -*notime –*noms

Tindrem una gràfica similar a aquesta.

En aquest cas, podem realitzar activitats com passar per damunt la mà o deixar-lo lliure, fets que generaran un canvi en la intensitat de la llum. També es poden fer proves acostant o allunyant el dispositiu de les finestres o amb llum directa o indirecta, cosa que l’afecta instantàniament.

 

Sensor de temperatura:
Escrivim a la caixa de text inferior de la finestra: monitor temp -notime –noms

Amb això tindrem un mesurament molt detallat en ºC (amb precisió de centèsimes de grau). Si toquem el sensor la temperatura augmentarà, però molt lentament i si deixem de prémer baixarà també a un ritme molt lent.

 

Sensor d’humitat relativa:
Escrivim a la caixa de text inferior de la finestra: monitor humidity -notime –noms

Amb això tindrem un mesurament en percentatge d’aigua total. Si toquem el sensor la temperatura augmentarà però molt lentament i si deixem de prémer baixarà a un ritme diferent del de la temperatura.

Sensor de pressió atmosfèrica:
Escrivim a la caixa de text inferior de la finestra: monitor pressure -notime –noms

Amb això tindrem un mesurament molt estable en kPa que només podrem variar a través de prémer el botó de pressió que instantàniament tornarà a l’estat anterior.

Activitat 3.2: El mapa de so de la nostra classe

  • Proveu com és el nivell mínim de soroll que es pot arribar amb el sensor de soroll estant tota la classe callada. Anoteu aquest número.
  • Reviseu, estant en el major silenci possible quant soroll fa 1 palmada (o un so establert com un timbre). Anoteu aquest valor.
  • Després proveu quant soroll fan 2 palmades alhora a la mateixa distància del dispositiu. Els decibels, en ser logarítmics de base 10, hauria de mostrar un valor de les 2 palmades alhora hauria de resultar entorn de 3 dBa per damunt al soroll d’una única palmada.
  • Proveu la mateixa palmada a diferents distàncies del sensor.

Activitat 3.3: El mapa de llum de la nostra classe

  • Si el sensor està connectat a un portàtil, podeu fer un mapa de llum de la classe. La llum normalment es mesura a l’altura de les taules. Proveu les diferents taules tant amb llum artificial com sense ella i observeu quants luxes té cadascuna.
  • Aquest sensor és direccional, això significa que l’orientació del kit és molt important. Si es posa boca avall detectarà sempre foscor!
  • Feu un esquema amb cadascuna de les taules de la classe (alumnat i docent) i quants luxes té cada element. Després compareu aquestes mesures amb les següents dades: es considera que les condicions adequades per a aules de tutoria, sales de música, esports i on es fan pràctiques d’informàtica es troba en 300 lux. Les condicions en el cas de sales de lectura estan a partir de 500 lux. En el cas d’aules de dibuix tècnic puja fins a 750 lux i en el cas de passadissos basten 150 lux (UNE-EN 12464.1)