Projecte CLAB (II): analitza el teu entorn amb Smart Citizen

0 de 21 lliçons finalitzades (0%)

Unitat didàctica 4: “Sentim” la nostra classe (3h)

4.1. On i com situar el dispositiu

Cada vegada és més important entendre com recopilen i analitzen les dades els algorismes informàtics. | Getty Images.

 

Como véis en la imagen, la opción por defecto es leer los sensores cada minuto excepto el de PM (partículas en suspensión) que lo hace cada 6 minutos. El envío de datos a la plataforma por wifi lo realiza cada 20 minutos.

Si todo esto no está configurado, lo podéis hacer siguiendo este tutorial. El código que debéis poner es: X config -pubint 180 -readint 60
Después: sensor pm -interval 300

Després d’haver provat el mesurador amb diferents sensors, ara analitzarem les dades que el dispositiu prengui durant un període de temps concret. A això se’n diu Anàlisi de Dades o Ciència de Dades (Data Science).

En el nostre cas, la presa de dades pot durar des d’1 dia fins a una setmana, perquè la bateria del dispositiu sol durar entre 5-7 dies, però podeu fer un càlcul més aproximat de la durada de la bateria en aquesta web.

Configurarem el dispositiu durant un temps establert i després processarem les dades utilitzant la plataforma Orange Data Mining.

Com veieu en la imatge, l’opció per defecte és llegir els sensors cada minut excepte el de PM (partícules en suspensió) que ho fa cada 6 minuts. L’enviament de dades a la plataforma per wifi el realitza cada 20 minutos.

Si tot això no està configurat, ho podeu fer seguint aquest tutorial. El codi que heu de posar és: X config -pubint 180 -readint 60
Després: sensor pm -interval 300

 

 

 

On i com col·locar els dispositius

Després de configurar el kit, procedirem a fer una mesura d’interiors prenent d’exemple la nostra classe.

El primer de tot és buscar el lloc exacte on fer la presa de dades. Es tracta d’una decisió important perquè això condicionarà els resultats i per tant, ha de ser un lloc representatiu del conjunt perquè aporti dades significatives i útils. Per exemple, hem de situar-los sempre en llocs on hi hagi persones, perquè el que volem és mesurar l’ambient en el qual ens trobem immersos.

Atenció! El dispositiu sempre ha d’estar amb els sensors boca amunt

Si tenim un únic dispositiu, el col·locarem damunt de la taula del professor o d’una taula que no s’utilitzi. Si tenim diversos kits podem col·locar-los en llocs que reflecteixin diferents condicions, com per exemple, zones pròximes a la porta o a l’exterior, que solen ser més sorolloses, o prop de les finestres o de la calefacció, on es donen *condicions lumíniques i de temperatura diferents de les de la resta. No obstant això, cal evitar situar-los sota una sortida d’aire (com a ventiladors o sistemes d’aire condicionat), al costat de radiadors o just al costat de la finestra o la porta d’accés.

Finalment, us aconsellem posar un paper amb un advertiment perquè ningú toqui el dispositiu mentre està realitzant els mesuraments, perquè això podria alterar les dades recol·lectades.