Projecte CLAB (II): analitza el teu entorn amb Smart Citizen

0 de 21 lliçons finalitzades (0%)

Unitat didàctica 3: Configuració del dispositiu i primers tests (3h)

3.1. Què és el Smart Citizen?

Smart Citizen
Model de Smart Citizen amb una carcassa blava protectora. | FabLabBCN.

 

Abans de configurar el dispositiu Smart Citizen i començar a treballar amb ell, és convenient saber una mica la seva història.

De la ‘ciutat intel·ligent’ al ‘ciutadà intel·ligent’

El dispositiu va ser desenvolupat al Fab Lab Barcelona i es va llançar en 2012 com una alternativa als sistemes centralitzats de producció i gestió de dades utilitzades per les grans corporacions, que en el concepte de ciutat intel·ligent o Smart City són les que se centren en produir i gestionar aquestes dades. Això genera un problema de desequilbri de poder atès que, qui té les dades i les processa, té informació i pot prendre decisions, com hem vist abans.

Smart Citizen és una resposta per donar aquest poder de decisió a través de les dades a les comunitats locals.

Durant més de deu anys, el projecte ha explorat com les comunitats locals poden utilitzar de manera efectiva les tecnologies lliures, les pràctiques de creació digital i el disseny obert per a entendre i transformar el seu entorn. Així passem de la *Smart *City (la ciutat intel·ligent) al *Smart *Citizen (*le *ciudadane intel·ligent).

Actualment, el projecte continua evolucionant recolzat per una comunitat de ciutadans i experts de tot el món, i compta amb un sistema modular de sensors per a aire, aigua i terra i una plataforma amb més de 8000 usuaris registrats.

 

Activitats

  1. On estan els sensors de cadascuna de les dades? Et convidem a examinar a fons el teu Smart Citizen per a detectar on es troben els sensors de temperatura i humitat, pressió atmosfèrica, llum i sensor de partícules.